- Krevende å få gjort arbeid og samtidig skulle underholde barna