Salmar har gjennom sitt datterselskap Ocean Farming AS, fått endelig tillatelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, til å produsere laks i sin første havmerd. Da er alt det formelle klart for at havmerden kan bygges og plasseres i sjøen.

Fire km til havs

Den 110 meter brede, og 68 meter dype stålkonstruksjonen, har fått godkjent lokalitet ved grunnen Håbranden i Frohavet, drøyt fire kilometer sør-øst for Sørburøya i Froan. Ingen andre oppdrettsanlegg ligger så langt fra land.  Havmerden kan romme alle de åtte, såkalte utviklingskonsesjonene, på til sammen 6.240 tonn laks, som Ocean Farming har fått for å kunne teste ut den nye produksjonsmåten. Det tilsvarer et normalt oppdrettsanlegg med åtte merder.

– Det har vært mange års hardt arbeid fra sentrale folk i Salmar og et svært godt samarbeid med kompetanse fra oljeindustrien, og vi er selvfølgelig vi er svært glade for at vi er tildelt åtte konsesjoner til vår havmerd. Nå starter vi på realiseringen, sa Salmars konsernsjef Leif-Inge Nordhammer, til ilaks.no, da det i februar ble kjent at fiskeridirektoratet ga utviklingstillatelsene.

Må dele på kunnskapen

I tillatelsen er det vilkår om at teknologien og erfaringene med havmerden skal deles offentlig.

Ocean Farming må rapportere og offentligjøre erfaringer og kunnskap gjort både under prosjekterings og byggefasen, under driften, og etter at utviklingsprosjektet er gjennomført.