- Det er NVE vi må overtale for å stoppe vindkraftutbyggingen