Vil opparbeide parkering ved nedlagt pelsfarm

foto