Lensmannsdistriktet blir enda større. Øykommunenes protester nådde ikke fram