Onsdag kveld inviterer Miriam Aclima Baglund, frivillig i Norsk Folkehjelp, til etablering av lokallag i Norsk Folkehjelp på Hitra. Ingrid Emong-Overå fra Norsk Folkehjelp i Trondheim kommer og presenterer organisasjonen i møtet, som holdes ved Hitra videregående skole.

- Hitra er blitt et flerkulturelt samfunn med bosetning av flyktninger og en høy arbeidsinnvandring. Norsk Folkehjelp engasjerer seg i integrering gjennom mange ulike aktiviteter som setter fokus på mangfold, likeverd og respekt. Aktiviteter som lokallaget kan drive er språkkafé, leksehjelp og matlaging. Flere gode ideer? Møt opp da vel, heter det i invitasjonen.

Mer informasjon i lokalavisas kulturkalender