Sett bort fra forhåndsstemmene, er nå de første stemmene avlagt på valgdagen ankommet tellekorpset på herredshuset på Sistranda. Det er - nær sagt som vanlig - Øyrekka stemmekrets som er først ute, og det skjedde litt over klokka 20.

Dette har sammenheng med at stemmelokalet på Mausund stengte klokka 18, mens de øvrige rundt om på Frøya har holdt åpent til klokka 20.

Det var Hanna Hammer som kom med stemmesedlene fra Øyrekka.