- De fleste man møter i trafikken som syklist her ute, er hensynsfulle. Men det har vært hendelser som vi skulle vært foruten, sier Robert Albriktsen, som er med i Frøya og Hitra sykkelklubb.

Det samme inntrykket har også Alf Jostein Hakkebo fra samme klubb.

- De aller fleste er veldig greie, men de største problemene oppstår ofte når vi er flere på veiene samtidig. Da kan det bli vanskelig å kjøre forbi, så vi prøver å holde oss på de minst trafikkerte veiene da.

Nedenfor kan du se video av hvordan noen syklister fikk et vogntog rett foran seg. Det skjedde etter at føreren oppdaget en bil som kom i motsatt kjøre felt og måtte bråbremse for å unngå kollisjon.

- Fikk bilen en halvmeter foran

Senest for to dager siden skjedde det nok en uønsket hendelse.

- Vi syklet på Frøya på tirsdag, da en bil begynte å tute bak oss. Så gasser føreren på og vi får bilen en halv meter rett foran oss, forteller Albriktsen.

Syklisten har også sett videoen på Hitra-Frøya. Han har vært ute for lignende hendelser.

- Det er noen vogntog som skal kjøre forbi når det er sving og de ikke kan se hva som kommer i mot. Som syklist har man ikke mye å stille opp med hvis vogntogene må komme seg tilbake igjen, innrømmer han.

- Viktig at syklistene følger reglene

Derfor oppfordrer Albriktsen syklister og bilister til å respektere hverandre på veiene.

- Jeg prøver alltid å gi signal til bilene bak, når jeg ser at det er ok å kjøre forbi. Ellers er det viktig at syklister også gir bilistene klare tegn på hva de skal gjøre. Jeg opplever ikke dette som et problem innenfor sykkelklubber, men i byer er det noen som bare sykler som de vil og det er ikke bra. Man må følge trafikkreglene.

Statens vegvesen har nylig gitt ut åtte tips på hva bilister og syklister bør gjøre for å ta hensyn til hverandre, som du kan lese her.