- Foreldrene fikk vite om den mulige, midlertidige stengingen av Dyrøy barnehage gjennom lokalavisa Hitra-Frøya i går.

Det forteller FAU-lederen ved barnehagen på Dyrøya, Kathleen Maria Steinbach.

Beskjeden

Foreldrene hadde fått brev i hyllene til barna i barnehagen samme dag, men så først brevet da de skulle hentet ungene på ettermiddagen, forteller Kathleen.

- Vi trodde brevet gjaldt hvem den nye lederen for skolen blir og hadde ikke trodd det var denne beskjeden vi skulle få.

Barna trenger stabilitet

I går kveld holdt foreldrene på Dyrøya krisemøte.

- Vi har kjempet i hele år for å få barnehagen på Dyrøya godkjent. Vi har det svart på hvitt at barnehagen skal bygges ut i løpet av 2016 inkludert tegninger fra teknisk etat og nå vil kommunen at vi skal ta i bruk en annen barnehage. Det synes vi er dårlig gjort, vi føler oss både overstyrt og overkjørt av kommunen.

Frøya kommune har sagt at det kan bli behov for Dyrøya barnehage igjen om ett eller to års tid.

- Midlertidige løsninger kjenner vi til godt på Frøya, men det er ikke bra for ungene at de skal flyttes frem og tilbake. Ungene våre trenger trygghet og stabilitet.

De barnehageansatte

Siden Nesset barnehage har hatt stor nedgang i søkertall og har en ledig avdeling fra høsten, er tanken å få plass til alle barnehagebarna i fra Dyrøya, på Nesset barnehage.

Kanskje faller alle de voksne de har kjær og er glade i fra barnehagen på Dyrøya bort, sier FAU-lederen.

- Det er tre ansatte i barnehagen på Dyrøya og kanskje er det ingen av dem som får være med barna over til Nesset barnehage, siden det allerede er fire ansatte i barnehagen der fra før.

Tilknyttet oppvekstsenteret

Siden dette er snakk om et oppvekstsenter, har barnehagen et godt samarbeide med skolen på Dyrøya, blant annet gjennom et førskoleopplegg, sier Kathleen.

- Førskolebarna er derfor kjente med skolens områder, lokaler og ansatte ved oppvekstsenteret noe som gir de en meget trygg og forutsigbar skolestart. I tillegg er noen av barnehageungene tilknyttet oppvekstsenteret gjennom sine storesøsken som går her på skolen.

Hun forteller at foreldrene blir bekymret for at skolen etter hvert skal falle bort, når kommunen velger å ikke prioriterer skole og oppvekst.

Ser på andre muligheter

På krisemøtet i går, snakket foreldrene om hvilke muligeter de har.

- Det er en privat barnehage på Frøya som kan ta i mot de ti ungene som er  tilknyttet barnehagen på Dyrøya, så det er en mulighet, hvor i alle fall

foreldrene selv kan få bestemme hvor ungene deres skal gå, avslutter Steinbech.

Lokalavisa Hitra-Frøya kommer tilbake med mer fra møtet som blir holdt nå i kveld, mellom foreldrene og kommunen.