Ungdommen swinger seg: - Vi synes det er viktig å ta vare på gamle tradisjoner