– Går vi bort fra det tradisjonelle, så mister stedet sitt særpreg