Foto: Frivilligsentralen

– Neste år har vi som mål å få med hitterværingene

Siw Aina fra Frivilligsentralen på Frøya er storfornøyd med årets bilrebus.