Så klart resultat, at de ikke stresser med avklaringene

foto