Ungdataundersøkelsen, som ble gjennomført i vinter blant unge over hele landet, ga også en del urovekkende funn i øyregionen. Hitra kommune har for sin del satt ned et trygghetsråd for Hitra som skal arbeide videre med fokus på rus- og narkotikaproblematikk.