Atlantic Discovery eier mellom 40 og 49 prosent i de fire båtene, og fungerer som rederi. Styreleder Morten Welde sier selskapet

- Hva tenker du om alle lovbruddene som ble avdekket etter arbeidstilsynets tilsyn?

- Arbeidstilsynet har hatt tilsyn på båtene tidligere, der det ikke var noe å sette fingeren på. Men etter ulykken ble det gjort et grundigere tilsyn, der det ble funnet flere brudd på regelverket. Regelbruddene er noe vi ikke setter pris på. Jeg vil understreke at det også var brudd på våre egne retningslinjer. Arbeidstilsynet har sagt til oss at systemet er bra, men det handlet om etterlevelsen av det, sier Welde.

HMS-koordinator skal følge opp reglene

- Hva vil dere gjøre for å påse at båtene følger loven fremover?

- Vi skal bli flinkere til opplæring og internkontroll. I samarbeid med Seashell ansatte vi en egen HMS-koordinator, rett før ulykken skjedde. Det vil bli en viktig stilling fremover, når det gjelder internkontroll og opplæring.

- Og vi oppfordrer arbeidstilsynet til å kontrollere oss oftere. Det er noe vi setter pris på og har stort utbytte av, mener Welde.

- Hvor lenge kan båtene ligge uvirksomme?

- Det er vanskelig å si. Men vi har utgifter på dem, så vi er avhengig av inntekter. Denne type båter kan brukes til andre ting om nødvendig. Men vi ønsker å bruke dem i kamskjellfangst, og ikke minst er Seashell avhengig av det, sier Welde.

- Tenker mye på de ansatte

- Vi er i dialog med arbeidstilsynet om videre drift, og vi har en god kommunikasjon. Men det er klart at tiden går, og det er ikke gunstig for oss eller Seashell eller de ansatte som er permittert. Vi tenker mye på dem i denne situasjonen. Derfor håper jeg at det blir en avklaring så fort som mulig.

Ønsker svar på ulykken

Welde har så langt hørt lite fra politiet angående etterforskningen av dødsulykken på båten Atlantic Strømøyvåg.

- Vi føler at vi er litt i vakuum, og har forsøkt å purre på politiet for å høre hvordan etterforskningen går. Vi ønsker å få svar på hvorfor ulykken skjedde, like mye som omverdenen ønsker det. Det er veldig viktig for å oss å få vite om årsaken til ulykken var på grunn av noe som skjedde på båten den dagen. Da har vi mulighet for å forhindre at det samme skjer i fremtiden. Vi venter også på obduksjonsrapporten, får å få fastslått dødsårsaken, sier Welde.