Opplevelseskortet Hitra ble innført som en prøveordning  i 2013-14. Kortet skulle gi familier med svak økonomi, mulighet til å benytte seg av kommunens fritids og kulturtilbud.

Kulturenheten drifter kortet, mens NAV bestemmer hvem som skal få kortet. De delte ut henholdsvis 23 og 19 opplevelseskort  i 2013 og 2014.

Formannskapet var enige om at opplevelseskortet fungerer som en god ordning og er billig i drift. De vedtok i siste møte å gjøre kortet til en fast ordning fra 2015, med en årlig bevilgning på 20.000 kroner.