Gjør nye, avgjørende tester for Åstfjordkryssinga

foto