De skal finne den klokeste løsningen for tunnelene