- Jeg har fått høre om ansatte som i møte med publikum blir nedverdiget på det groveste