- Fiskeriminister Per Sandberg velger å skjerme oppdrettsmilliardærene og svikter kystkommunene, mener SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

- Vi forventer nå at Stortinget følger opp sitt vedtak fra i vår og at avgiften, men med nødvendige justeringer, innføres fra 1. juli 2018 slik det ble vedtatt, sier Ole L. Haugen (Ap), Hitra-ordfører og leder i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK).

Uttalelsene kommer som respons på at regjeringens forslag til statsbudsjett i dag likevel IKKE inneholdt tydelige lovnader om at kommuner som huser oppdrettsanlegg skal få økonomisk kompensasjon for dette gjennom en arealavgift. Regjeringen foreslår ikke at det innføres en eksportavgift for oppdrettsnæringen, det som ofte blir omtalt som arealavgift.

- Innebærer en rekke utfordringer

Regjeringa begrunner ifølge adressa.no dette med at «En eksportavgift på ubearbeidet oppdrettsfisk innebærer en rekke prinsipielle, økonomiske, rettslige og administrative utfordringer. En slik bruttoavgift vil bryte klart med prinsippene for et vekstfremmende skattesystem."

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken, som i lokalavisa Hitra-Frøya i våres jublet for at det var stortingsflertall for en slik type avgift, tordner nå i dag.

- Fiskeriminister Per Sandberg velger å skjerme oppdrettsmilliardærene og svikter kystkommunene. Stortinget har vært tydelige på at det skal innføres en produksjonsavgift som skal komme kystkommunene til gode. Nå nekter Sandberg å levere forslag på det av «prinsipielle grunner». Dette føyer seg i rekken av arroganse fra fiskeriministeren, som nok en gang overser Stortingets klare vedtak. Kystkommunene har stor grunn til å være oppgitt over regjeringas arroganse og kan gå glipp av store inntekter det neste året, sier Haltbrekken til adressa.no.

- Har gjort det Stortinget ba oss om

Statssekretær Roy Angelvik (Frp) i fiskeridepartementet svarer at Regjeringen har gjort det Stortinget har bedt om.

- Nemlig å utrede en avgift per kilo eksporter ubearbeidet fisk, og kommet tilbake i Stortinget i statsbudsjettet. Konklusjonen fra Finansdepartementet er at dette ikke er riktig, sier Angelvik til IntraFish. Angelvik begrunner dette med at en slik avgift blant annet vil kunne være konkurransevridende, noe som er i strid med internasjonale avtaler Norge har inngått.

Angelvik sier til IntraFish at et havbruksfond likevel snart vil gi kommunene mer inntekter.

- Første kapasitetsjustering skjer snart. Gitt at flere områder blir grønne, sier han.

Haugen: Det er fullt mulig

Ole L. Haugen sier gjennom en pressemelding fra Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) at det er en klar forventning om at regjeringa følger opp stortingsvedtaket.

- Regjeringen har i forslag til statsbudsjett avvist stortingsflertallets ønske om å innføre en produksjonsavgift på laks og ørret. Våre utredinger fra sterke fagmiljøer viser at det er fult mulig å innføre en produksjonsavgift. Det dette handler om er vilje til å innføre en slik avgift. Vi forventer at Stortinget nå følger opp sitt vedtak fra i vår, og klart og tydelig demonstrerer at dette var mer enn det regjeringen velger å karakterisere som et "anodningsvedtak", uttaler Haugen.

- NFKK har fått gjennomført utredninger som viser at en produksjonsavgift er fullt mulig. Eneste forskjellen fra stortingets vedtak er at det må gjelde både ubearbeidet og bearbeidet laks og ørret. Dette gir imidlertid helt marginale forskjeller, og derfor er det anbefalt en produksjonsavgift også på nettovekten for bearbeidede produkter, sier Haugen.

Mener å ha støtte i folk og næring

Haugen har vært landets tydeligste frontkjemper for en slik avgift og har derfor blitt omtalt som "arealavgiftens far". NFKK mener de har folk flest og næringa med seg.

- Meningsmålinger og annet viser at det både i befolkningen og hos aktører i næringen er flertall for å gi kompensasjon til kommunene. Men på nytt viser Regjeringen en rørende omsorg for en næring med milliarder i overskudd og utbytte, og tilsvarende svært liten forståelse for kommunene som stiller attraktive og svært avkastende "sjøtomter" til disposisjon, sier Haugen.

- Regjeringen