Mandag åpner Fly Viking sin billigflyrute fra Ørlandet til Oslo, med to daglige avganger på hverdager. De billigste billettene går for 499 én vei, noe som sånn sett gjør ruta konkurransedyktig med flytilbudet fra Trondheim Lufthavn Værnes.

Men rutetabellen passer svært dårlig for oss øyværinger, som er avhengig av Kystekspressen for å komme til og fra Ørlandet. Avgangene passer ikke med flyruten.

Det fikk både politikere og lokalavisa erfare da de ble invitert på åpningstur Ørland-Oslo-Ørland klokken 07.35 mandag. Det var bare å takke nei, fordi ingen klarer å komme seg dit i tide.

Vil justere avgangene

Næringsforeningene på begge øyene håper nå det er mulig å justere hurtigbåt-tidene slik at også øyværinger rekker flyet.

Men Hitra næringsforening har som mål å få innført en tidligavgang fra Sandstad. De har så langt ikke tatt høyde for den nye flyruten, men leder Randi Storsve Lundquist vil ta det med seg inn i arbeidet.

- Hitra Næringsforening har regelmessige markedsmøter med AtB og Sør-Trøndelag Fylkeskommune for å få tilpasset hurtigbåttilbudet best mulig til det lokale næringslivets behov. Det som kanskje er mulig innenfor nåværende avtaleperiode er å få på plass en tidligere morgenavgang fra Sandstad til Trondheim. Eventuell ny avgang vil være 05.20 fra Sandstad, med stopp på Brekstad og i Lensvika, og med ankomst Trondheim 07.15. Dette vil være gunstig både i forhold til næringsaktørenes ønske om å kunne delta i heldagsmøter i Trondheim og å nå tidlige flyavganger ut fra Værnes. Den siste båten fra Trondheim vil ved en slik endring gå helt til Sandstad, hvor det vil være natteligge for båt og mannskap, sier Lundquist.

Daglig leder Randi Storsve Lundquist i Hitra Næringsforening

Markedsundersøkelse

En slik endring vil gjøre det mulig å nå førsteflyet, og kanskje andreflyet til Oslo. Men returen kan by på problemer.

- Fly Vikings nye rutetilbud Ørlandet-Oslo vil kunne bli et godt alternativt tilbud for øyværingene som skal til Oslo, men da må det være bedre lagt til rette for korrespondanse mellom hurtigbåt og fly. Vi har nylig hatt vårt først møte med AtB, med fylkeskommunens samferdselsavdeling som observatør. Vi ble enige om at jeg skal foreta en enkel markedsundersøkelse i løpet av november for å kartlegge interessen for en ny tidligavgang. Med avgang fra Sandstad 05.20 kan vi faktisk nå det første flyet fra Ørlandet og være i Oslo allerede 08.40. På den andre avgangen fra Ørlandet 15.10 er det kanskje litt knapp tid med hurtigbåtens ankomst 14.30.

- Vil dere jobbe for å få lagt korrespondansen mellom fly og hurtigbåt bedre til rette når det gjelder returene også?

- Dette må vi se på sammen med både AtB, fylkeskommunen og Fly Viking. Jeg vil tro at det er i alles interesse å få så mange reisende som mulig. Jeg har hørt at ørlendingene ønsker en senere avgang fra Oslo. Det håper jeg de får til, og at den da kan legges slik at den korresponderer sånn nogen lunde med det som blir kveldens siste hurtigbåtavgang – som da blir videreført fra Brekstad til Sandstad for å gå inn i ruten tilbake til Brekstad 05.20 neste morgen.

- Fryktelig mye enklere

Espen Håvard Hauan, styreleder i Frøya næringsforum, ønsker seg også korrespondanse med flytilbudet fra Ørlandet.

Styreleder Espen Håvard Hauan i Frøya Næringsforum.

- Vi fikk en henvendelse fra ordfører Berit Flåmo, som ikke kom seg til Ørlandet for å være med på åpningen av flyruten. Da diskuterte vi muligheten for å kunne gjøre noe med eksisterende hurtigbåttilbud i dialog med fylkeskommunen, slik at det lar seg gjør å korrespondere med flyruten til Oslo. For det vil være fryktelig mye enklere å reise til Ørlandet for å ta fly til Oslo, enn å reise inn til Værnes – som nesten er som en liten amerikareise. Det skal vi diskutere i et møte i et med styringsgruppa for direktebåtprosjektet, sier Hauan.

Som kjent har Frøya næringsforum hyret Møreforskning til å vurdere en direktebåtrute fra Frøya til byen. Han mener det er helt naturlig at begge næringsforeningene også samarbeider med AtB og fylkeskommunen for å tilpasse den eksisterende Kystekspressens rute til den nye flyruten.

- Ja, det synes jeg så absolutt. Det gagner oss alle. Jeg ser på dette som helt uavhengig av utredningen av direktebåttilbudet til Trondheim.

Bruke egen båt?

Han tror mange frøyværinger og hitterværinger kommer til å bruke et flytilbud fra Ørlandet. Selv hvis det ikke blir båtkorrespondanse.

- Det er flere jeg har snakket med som har båt selv. Og det å suse over til gjestehavna på Brekstad og videre til Oslo på kort tid blir en helt annen hverdag enn å måtte reise inn til Værnes. Og hvis man får et kollektivtilbud som korresponderer, så er jeg bombesikker på at flyruten har livets rett, mener Hauan.

Her er en sammenstilling av flyruteavgangene Ørland/Oslo og når hurtigbåten fra Hitra/Frøya (Sandstad) går i samme tidsrom. I tillegg er det i skjemaet fylt inn den ønskede avgangen fra Sandstad mot Brekstad kl. 05:20, et arbeid som har pågått over en tid, men som ble aktualisert nå når det ble kjent at Fly Viking åpner rute.