Tommen Gram Folie på Levanger, som nå eies av Frøya-bedriften Bewi, sier opp elleve ansatte.

- Bakgrunnen er ulønnsom drift og sviktende omsetning, sier Svenn Bekken, til Adresseavisen.

Hovedtillitsvalgt Tommy Lund sier til avisa Innherred at fagforeningene vil drøftinger med ledelsen for å undersøke om alt er gjort i henhold til loven.

Det var før jul Bewi kjøpte Tommen Gram som leverer stor- og konsumentforpakning til dagligvareprodukter fra hav og land. Selskapet leverer også produkter for byggemarkedet, blant annet dampsperrer og byggfolier for innvendig tetting av hus.

Markedstilpasset emballasje

- Oppkjøpet må sees i sammenheng med at det er stort behov for en norsk produsent som kan levere markedstilpasset emballasje på kort varsel, og som skal være trendsettende nasjonalt og internasjonalt. Norge har tradisjonelt vært en råvareeksportør, men dette er under endring og produsentene av råvarer ønsker å ta større del av verdiskapningen gjennom mer foredling. Bewi ønsker derfor å ta aktivt del i denne utviklingen videre. Både Tommen Gram og Bewi har fokus på det grønne skiftet, forskning og utvikling, og begge selskapene har nye produkter tilpasset framtidens behov under utvikling. Mye av utviklingsarbeidet i Tommen Gram skjer ved fabrikken i Levanger, uttalte BeWi i forbindelse med oppkjøpet.

Svenn Bekken i Bewi sa i en kommentar at det er med ydmykhet og stor respekt han kjøpte Tommen Gram, som ble grunnlagt i 1919.

– Jeg er imponert over den jobben administrerende direktør Marit Rolseth og hennes stab har gjort, og vi i Bewi ser fram til at oppkjøpet kan bidra til at det skapes en større emballasjeprodusent i Norge. Jeg er svært tilfreds med at Marit Rolseth har sagt seg villig til å fortsette i bedriften, uttalte Svenn Bekken.