Dette er elevene ved Fjellværøy framhaldsskole i 1966/67. I år er de 50-årskonfirmanter!

På bildet under ser vi de samme elevene i 4. klasse (1962/63) da de gikk på Gammelsætra. Foran fra venstre: Ingeborg Søbstad, Anne Syrstad, Vigdis Ingebrigtsen, Olaug Bekvik, Lillian Sandstad, Sissel Lervik, Margaret Sørsæther, Anette Hassel, Brit Jobotn og Birgit Hassel.

Bak fra venstre: Terje Kaasbøll, Steinar Selvåg, Steinar Ingebrigtsen, Helge Holberg, Torbjørn Sandstad, Otto Ingebrigtsen, Harry Klingenberg, Harald Lervik, Erling Engvik og Rolf Johnsen. Helt bakerst står lærer Arnold Eiken.

Bildene er utlånt av Harry Klingenberg