Når Snillfjord formannskap møtes tirsdag (15. august) står hele sju klagesaker på sakskartet. Dette er kalger på fellingstillatelsene som er gitt for kommende jaktsesong for elg og hjort i Snillfjord.

- For mange koller

Vaslag vald ved Lars Vaslag klager over at det er gitt fellingstillatelser på for mange koller. Han mener det bør være likt uttak av hanndyr og hunndyr.

Det er en uttalt ønske om å redusere hjortestammen i Snillfjord på grunn av for mye skader på skog og innmark. Tillatelse til uttaket av hjort ble økt med ca 100 under formannskapsmøtet i juni.

Fellingstillatelsen som er gitt til Vaslag er 10 koller, 5 kalv, 4 spissbukk og 1 hanndyr.

Rådmannen skriver i sin vurdering at fellingstillatelsen til Vaslag vald er ikke i tråd med retningslinjene og er kommet skjevt ut under behandlingen.

- Klagen er berettiget og har en uforholdsmessig skjev balanse. Det var tidligere et område med mye brøling av hjort på Vaslag. Dette er blitt mindre de siste åra og området har behov for å få opp en attraktiv hanndyrstamme. Hvis rettighetshaverne ønsker fortsatt et større uttak av hanndyr, bør de få det. Fordelingen mellom hanndyr og hunndyr i mål og retningslinjer ligger på 45/55, skriver rådmannen.

Rådmannen innstiller på at kommunen gir medhold i klagen og gir ny tildeling som er i tråd med mål og retningslinjer der de får 3 hanndyr 9 koller 4 pissbukk og 4 kalv. Kjønnsfordelinga blir da 9 hunndyr og 7 hanndyr, hvis alle kalvene er hanndyr blir kjønnsfordelingen lik.

Flere klager

I tillegg til klagen fra Vaslag vald, skal formannskapet også behandle klagen fra Johan Arnt Ramvik ved Imsterfjord vald som klager over at det er tildelt elgku på deres fellingstillatelse og vil ha den endret til okse. Ramvik peker på at siste det ble gitt fellingstillatelse som nå så gikk elgstammen ned.

Vuttudal grunneierlag har klaget angående tildeling av ekstra hjort 2017. Det fremholdes at det synes merkelig at vald med langt mindre areal har fått tildelt flere hjort enn dem.

Det ble under formannskapsmøtet krevd at fellingstillatelsene skulle økes i Snillfjord kommune på grunn av at skadene på innmark og skog, viste en foruroligende utvikling, og det nye målet for fellingstillatelsene var på 800 dyr.

Forslag om nye fellingstillatelser ble lagt fram under møtet.

Vuttudal grunneierlag disponerer 36.000 dekar, og med full utnytting av 50 % regelen kan kommunen tildele laget opptil 72 dyr. I tildelingen fikk de tildelt 58 dyr, en økning på 6 dyr fra i 2016. Det er mye hjort i Vuttudalen og de er blant de valda som fyller kvoten best.

Gabriel Slørdal har klaget over formalfeil i vedtaket om elgtildeling og for store kvoter og for stor andel hunndyr.

Snildal/Snildalsæter/Sætergård viltforvaltningsområde søkte ny forvaltningsplan i år. Planen ble endret slik at den var i tråd med de mål og retningslinjer som ble vedtatt av kommunen.

Samtidig fikk de tillagt flere dyr på forvaltningsplan etter krav fra formannskapet, slik at det er mulig å ta ned noe av hjortestammen. Snildal/Snildalsæter/Sætergård viltforvaltningsområde klager på avgjørelsen, med begrunnelse at de ikke fikk sine ønsker innfridd.