Et nytt skoleår har så smått begynt å stable seg på beina. I kjølvannet av oppstarten kommer også nye regler fra Kunnskapsdepartementet.

I en pressemelding opplyser Kunnskapsdepartementet om flere nyheter fra skoleåret 2017/2018.

Nulltoleranse mot mobbing

Fra og med dette skoleåret gjelder nye regler mot mobbing, og det innføres en ferdighetsprøve i svømming i småtrinnet i barneskolen.

– Over 60 000 spente seksåringer begynner på skolen i høst. De skal få nye venner og lære mye nytt. For mange kan det være litt vanskelig å finne seg til rette i starten. Da er det viktig at skolen skaper trygge rammer og tar tak i ting med en gang de oppstår, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i pressemeldingen.

Det er blitt lovfestet at skolene skal ha nulltoleranse for mobbing og krenkelser. Alle som jobber i skolen ha fått en tydelig aktivitetsplikt knyttet til mobbing, krenkelser og utestenging.

Aktivitetsplikten innebærer at alle som jobber på skolen skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing, og skolen plikter å følge opp saken umiddelbart. Dersom skolen ikke tar tak i saken kan elever og foreldre klage direkte til Fylkesmannen.

– Det skal nytte å si fra og regelverket skal virke for elevene, sier kunnskapsministeren.

Svømming

Det vil også bli obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for elever på 1. – 4. trinn.

– Svømming er ikke noe du lærer i løpet av noen få timer, og siden prøven består av testøvelser får skolene en pekepinn underveis om hvilke elever som trenger ekstra støtte, mener kunnskapsministeren.

Ferdighetsprøven består av sju ulike testøvelser, og de tar utgangspunkt i kompetansemålene for svømming. Etter 4. trinn skal elevene blant annet kunne svømme 100 meter på magen og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene.

Nytt valgfag

Nytt fra skolestart i høst er også at alle ungdomsskoler kan tilby programmering som valgfag. Dette har tidligere vært et prøveprosjekt på utvalgte ungdomsskoler.

– Det har vært stor interesse for programmering som valgfag, og vi åpner nå for at alle skoler som ønsker det kan tilby faget til sine elever. Det vil fortsatt være opp til den enkelte skole hvilke valgfag som tilbys, sier Røe Isaksen.

Nettbaserte hjelpemidler

Fra og med våren 2018 må alle ungdomsskoler tilby elevene nettbaserte hjelpemidler på eksamen i 10. klasse.

– Vi ønsker en mest mulig lik praksis når det gjelder hvilke hjelpemidler elevene får bruke på eksamen. Fra og med dette skoleåret gjelder derfor de samme reglene for alle skoler, slik at elevene får en eksamen som er oppleves rettferdig, forklarer kunnskapsministeren.