- Mangelfult vedlikehold av veien kan utgjøre en alvorlig trafikkfelle, mener bilister som trafikkerer mellom Volden og Kvenvær. Ved Tømmervika har det i en årrekke vært et spesielt problemområde som flere politiker-delegasjoner har vært og sett på. Her har veien fått store setninger som gjør at bilene legger seg ut i i venstre kjørebane like før en uoversiktlig sving. Og i nærheten siger åpenbart deler av veibanen, som opprinnelig ble lagt over myr. Her har det den siste tida dukket opp et hull i veibanen som naboer omtaler som synkehull. Hullet er like etter avkjørselen til Tømmervika på vei mot Kvenvær, like før man begynner på bakken opp til skjæringa.

- En av naboene forteller at han stakk et riveskaft ned i hullet, så det ble borte. Så på et eller annet tidspunkt gir det etter, sier en bilist til lokalavisa. Han ønsker ikke å fronte saken med navn, men vil ha nytt fokus på at også veiene utenfor hovedveiene i øyregionen trenger vedlikehold. Lokalavisa har ikke selv testet påstanden med riva, men har fått flere henvendelser om dette veipartiet.

- Bunnløs dike

- Håper bare de ikke løser dette bare med å fylle på med ny asfalt. Det er en bunnløs dike på begge sider som bør grøftes ut, mener bilisten vi sist snakket med.

- Her henger asfalten "i løse lufta". Og vil sannsynligvis kunne medføre en trafikkfare hvis en bil skulle være så uheldig å kjøre ned hullet. Det er gjort flere forsøk på å få vegvesenet til å ta tak i dette, uten at det så langt har skjedd noe. På begge sider av veien der synkehullet har oppstått står det vanndiker. Kanskje er det dette som er årsaken til at veien virker «bunnløs» i området der synkehullet ligger? spør han.

Bilisten ønsker ikke å være talsmann for saken, men gjør dette først og fremst fordi det virker som henvendelsene så langt har vært nyttesløs, som han sier.

- Hvor går grensen for når vedlikeholdet av veiene på Hitra blir tatt tak i? Her er et eksempel på hvordan man i flere år har unngått å ta tak i det som kan ende i en alvorlig trafikkulykke. Veien ved Tømmervika har i lengre tid vært av en slik karakter at det må betraktes som trafikkfarlig. Så langt har vegvesenet valgt å løse dette med å sette opp et fareskilt som viser farlige veidumper. Bilene som passerer senker i liten grad farten, og velger å legge seg over i venstre kjørebane for å redusere ubehaget med å kjøre inn i disse dumpene i veien, hevder han.

Mangler pengene

I vinter hadde lokalavisa en lignende sak om Fv. 713. Da sa overingeniør i Statens vegvesen, Jan Rødal, at man er fullt klar over standarden på veien.

- La meg bare si at jeg inderlig håper at det kommer ekstramilder til denne veien. Det er strekninger på denne veien hvor det ikke holder med å legge ny asfalt. Det må graves bort masse og erstattes med mer ordentlig masse. Vi har meldt inn et behov på ekstraordinaære tiltak på tre millioner kroner på denne veien. Så det er opp til de bevilgende myndigheter i fylkeskommunen om det kommer noe, sa Rødal. Han sier nå at status på penge-tildelinger er uendret.

- Status er ikke endret pr. d.d., men det skal behandles i disse dager i Sør-Trøndelag fylkeskommune om noe tilleggsmidler. Dette kan medføre at jeg får noen tilleggsbevilgninger og da vil fv.713, dvs. disse strekningene du omtaler, få 1. prioritet, skriver Rødal i en epost til lokalavisa.

- Men dette hullet er vel en uansett en "akuttsak"?

- Ja, svarer Rødal.

950 50 030 Bjorn.Ronningen@hitra-froya.no