Sletta Verft As har inngått kontrakt på bygging av to 25 meter lange katamaraner. Den ene skal leveres til Frøy Vest og den andre til Frøy Akvaressurs, og levering i mai og juli 2017.

- Kontraktene har en verdi på litt over 100 millioner kroner og sammen presenterer de den største ordren som Sletta Verft noen gang har inngått. Vi er stolte over at Helge Gåsø på nytt har gitt oss tillit og plassert to nybygg ved vårt verft, sier daglig leder Kåre Sletta ved Sletta Verft i Mjosundet.

Helge Gåsø fra Frøya og hans selskaper har kjøpt flere fartøyer fra dette verftet de siste årene. De to katamaranene som nå er bestilt, blir kalt "MachoCat 25" . Dette servicefartøyet for havbruksnæringa er designet av Møre Maritime AS i Kristiansund.

- «MachoCat 25» er en helt ny type servicefartøy for havbruksnæringen. Fartøytypen er optimalisert for svært tunge service-operasjoner og for bruk i eksponerte kystområder. Sjøfartsdirektoratets nye krav til dekksutstyr er oppfylt på alle punkter. Konseptet har en sterk miljøprofil, med et lettdrevet skrog, effektivt propulsjonssystem og et topp moderne dieselelektrisk anlegg fra Elmarin AS i Kristiansund. Det påregnes betydelige miljøgevinster og årlige drivstoffbesparelser sammenlignet med tilsvarende konvensjonelle katamarankonsepter, skriver verftet i en pressemelding. Prosjektet er støttet av Enova.

«MachoCat 25» er 25 meter lang og 13 meter bred og innredes for sju personer.

«MachoCat 25» er 25 meter lang og 13 meter bred og innredes for sju personer. (Tegning: Sletta verft/Møre Maritime AS)