Disse fem utgjør det nye kontrollutvalget i Hitra

foto