- Vi ønsker ikke å bruke betjentene på Hitra og Frøya mot sine nærmeste innbyggere