Måsøval diskuterer erstatning for slaktetabbe med Mattilsynet

foto