Hitras ordfører og rådmann, sammen med en tilsvarende representasjon fra Frøya, skal fredag i møte i Trondheim med SIVA (Statens selskap for industrivekst). Anledningen er informasjon om et pilotprosjekt for bygging av utleieboliger. Begge kommunene våre har over lengre tid signalisert et sterk behov for denne type boliger.