Steinblokken som raste ut og sperret den ene veibanen på fv.714 i Åstfjorden, er nå fjernet.

- Veien ble åpnet for normal trafikk for tre minutter siden. Veien var stengt i ett kjørefelt, og ble dirigert forbi mens steinen ble fjernet, sier trafikkoperatør Erling Drangsholt, da vi ringer kl. 11.27.