Da framtidig brannstasjon var til behandling i formannskapet for to uker siden, fikk brannsjef Andreas Kvingedal oppdrag å ytterligere utrede flere av alternativer til lokalisering.

Også etter denne runden ender brannsjefen med å anbefale Melkstaden som den optimale løsningen.

Men flertallet i formannskapet er ikke enige med sin brannsjef. Kristin Reppe Storø (Ap) tok tak i brannsjefens nye vurderinger av ombygging på Siholmen, og mente man med dette fikk en billigere løsning, og at man ville få bedre trafikal løsning enn slik det er for brannstasjonen i dag. Hun mente også at en samlokalisering av politi og brannvesen kan ha fordeler.

Varaordfører Martin Nilsen (H) sa at det viktigste for han er muligheten til såkalt OPS-samarbeid (offentlig/ privat samarbeid) om bygging på Siholmen var det utslagsgivende for han.

Opposisjonen i formannskapet så det annerledes.

- Jeg støtter brannsjefens vurdering av Melkstaden som det beste. Dette handler om avstand til risiko-objekter som sykehjemmet og tunnelen, sa Arvid Hammernes (V)

Flertallet Ap/H står bak innstillingen til kommunestyret om at Siholmen velges som lokalitet for ny/ ombygget brannstasjon.