Frøya sykehjem har i mange år vært avhengig av skolelever og unge studenter for å gjennomføre sommerdrifta når de faste ansatte har sommerferie.

Svenske studenter

Akkurat nå er det ca 10 lokale ungdommer som jobber runt om på sykehjemmet. I tillegg er det også i år en gruppe svenske legestudenter som jobber på Frøya. En av disse er Philip de Laval(22). Han er midtveis i legestudiene og forteller at det er vanlig for svenske medisinstudenter å søke seg til Norge for sommerjobb.

En av de lokale jentene er Silje Beate Bakken(16).

- Jeg skal begynne på helse og sosial til høsten. Jeg søkte meg hit for å finne ut om dette er det jeg vil jobbe med.

Trives

Gruppeleder Gunn Heidi Hallaren forteller at sykehjemmet er helt avhengig av disse unge studenetene og lokale ungdommene for å holde åpent på sommerstid. Hun har intrykk av at de trives godt.

Det bekrefter Siri Sandvik(19) som jobber på sykehjemmet for fjerde sommer.