Disse skal jobbe til det beste for næringslivet på Hitra