Det er nå bekreftet at Salmar har kjøpt alle aksjene i Frøya flyplass DA. Salmar jobber nå med å legge ned selskapet, og opprette et eget selskap for drift av flyplassen.

Frøya flyplass er delt inn i to eiendommer, som begge er eid av Frøya flyplass DA. På den ene eiendommen ligger selve flystripa, og på den andre eiendommen ligger hangarene og banen til motorsportklubben NMK Frøya.

Frøya flyplass

NMK Frøya har tidligere leid denne eiendommen, men har nå kjøpt den av Frøya flyplass DA for 200.000 kroner, etter avtale med eneaksjonær Salmar.

- Hvordan føles det å være eier av området, i stedet for å leie?

- Det føles egentlig bra. Nå eier vi alt det vi har lagt ned i penger og mye arbeid på å opparbeide området. Vi har en veldig god dialog med Salmar, så nå skal vi sette oss ned rundt bordet og finne ut av bruken av områder i felleskap, både når det gjelder motorsportsenteret og flyplassen, sier Stig Tore Sørlie i NMK Frøya.

I følge Sørli har Salmar planer om å bygge hangar på den andre siden av flystripa.

- Da blir det slik at vi skiller flyplass og motorsportsenteret. Alt beror på at vi har en god dialog mellom begge partene, slik vi har i dag, mener Sørli.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no