(Denne saken ble først publisert i februar 2016.)

FROVÆR-SAKEN

Lokalavisa skrev i forrige utgave om skippere og passasjerer som var skremt over at båten kjørte seg ned i bølgene, og til slutt ble skadet da sjøen trykket inn vinduene i passajersalongen. Men MS Frovær, som tidligere kjørte ruten i Øyrekka, har også vært forfulgt av motorproblemer helt siden starten. Lokalavisa har tidligere skrevet om at hurtigbåten MS ”Frovær” ble tatt ut av drift i sambandet Dyrøya-Øyrekka, både 11. november, og 13. november, på grunn av tekniske problemer, uten at Fosennamsos Sjø utdypet hvilke tekniske problemer det skyldtes.

Men dokumenter som lokalavisa har fått innsyn i, viser at de tekniske problemene var av alvorlig karakter. En kort skriftlig beskrivelse fra ansatte på båten, forteller om to tilsynelatende dramatiske hendelser. De er beskrevet som "nesten havari 1", og "nesten havari 2".

Fosset diesel

For begge nesten-havariene finnes det to nesten likelydende beskrivelser av hva som skjedde. Vi har valgt å ta med den ene fra hver hendelse, som er meldt inn som nestenulykke til Fosennamsos sjø sitt interne avvikssystem.

Den 11.november melder skipperen:

”På tur til Sula fikk vi vibrasjon i båt samtidig som brannalarm går. Begge motorer ble slakket ned etter nøye sjekk på kamera så vi damp i B/B(babord, journ.anm). Kom ned på dekk og kjente at det luktet diesel. Gikk ned for å sjekke, så det fosset diesel ned forbi turbo og over manifoil.”

Etter denne hendelsen ble MS ”Frovær” tatt ut av drift, og erstattet av MS ”Frøyfart”. Fredag 13. november meldte Fosennamsos Sjø at MS ”Frovær” ville være tilbake i normal drift fra avgangen klokken 11.25.

”Grunnet tekniske problemer med MS Frovær vil MS Frøyfart trafikere rute 820 i Froværs rute 12.11.”, skriver Fosennamsos i en driftsmelding etter diesellekkasjen.

Branntilløp i motorrommet

Men samme dag klokken rundt klokken 17.00 var det igjen dramatikk ombord på MS ”Frovær”. I beskrivelsen for nesten-havariet den 13. november, står det at båten hadde strammet opp etter anløp på Mausund, da brannalarmen igjen gikk i babord motorrom.

- Slakket da av på begge motorene, fikk da lavt oljetrykk på babord hovedmotor. Den ble da stoppet øyeblikkelig. Sjekket i kameraet og så hele motorrommet dekt i røyk og olje, står det.

Mannskapet måtte da løpe da ned for å sjekke om det var brann, fordi det ikke var mulig å se på kameraet.

- Spylte da vann på overgang mellom turbo-albue og eksos-rør på grunn av oljedamp og små brann-tilløp, avsluttes beskrivelsen.

” Rute 820/825 MF Frøyfart betjener ruten til MS Frovær inntil videre”, melder Fosennamsos i en driftsmelding etter branntilløpet.

Det kommer ikke klart frem i rapporten hva årsaken til oljelekkasjen var. Men et dokument fra motorfabrikanten Nogva, som lokalavisa har fått innsyn i, forteller hva de mente årsaken var:

”Kom om bord i båten laurdag 14.11.2015 og tok eit overblikk over skaden. Årsaken til problemet var at aksel til rotor i oljeseparator var defekt, følge av det så har lokk og rotor blåst av og påfølgende oljelekasje. Etter inspeksjon av aksel, så er årsaken mest truleg brudd på akselen på grunn av for høgt moment på mutter på lokket.”

- Vibrasjoner er årsaken

Rederiet mener derimot årsaken er lang tids vibrasjoner, i følge teknisk sjef Joachim Ofstad Ness sin behandling av saken i Fosennamsos avvikssystem.

”Nogva kom på bestilling fra fartøyets besetning, dagen etter, den 14.11.15. Fartøyet ble forflyttet til KS hvor maskinrommet også ble rengjort. Separatorenheten som hadde løsnet og forårsaket lekkasjen ble skiftet og fartøyet prøvekjørt ca en time på full belastning. Som følge av flere alvorlige hendelser den siste tiden er fartøyet besluttet lagt i ro inntil tilstanden på motorene kan avklares og dokumenteres. Der er vår oppfatning at defektene oppstår som følge av vibrasjonsproblematikken som har vedvart siden fartøyet ble satt i drift.”

”Vibrasjonsproblematikken” som nevnes, blir også nevnt i en situasjonsrapport fra skipper Odd Arne Sørdal i februar 2015, der han uttrykker stor bekymring for at båten har gravd seg dypt ned i sjøen ved to anledninger. Som lokalavisa skrev om i forrige utgave, har dette skjedd flere ganger i ettertid, og bekymringen ble delt av flere andre skippere på Frovær, uten at Frovær ble tatt ut av drift.

”I tillegg om bord har vi et problem med maskineri og kraft på dem. Det er nå allerede lekkasjer på stb(styrbord, journ.anm) motor som ble skiftet i høst. Dette skyldes vibrasjoner i hele drivlinjen. Det kan ikke fortsette med bare å skifte maskiner etter hvert de er havarert. Det er kun EN løsning på dette. Skifte ut hele drivlinjen og sette inn større maskiner,” skrev Sørdal.

MS ”Frovær” har siden det siste nesten-havariet, vært ute av drift, og MS Vetlefjord ble leid inn for å kjøre ruten. Fosennamsos Sjø har nå kjøpt MS Vetlefjord, men presiserer at det er en midlertidig løsning, frem til de har funnet ut hva som kan gjøres med Frovær. Motorene på Frovær er nå nullstilt, det vil si at de i praksis er som nye.

I forbindelse med kjøpet av MS Vetlefjord, sa Fosennamsos Sjø -sjefen i en pressemelding den 09.februar:

– Vi har ukentlig og til tider daglig kontakt gjennom fysiske møter, brev, telefon- og videomøter og utstrakt mailkorrespondanse for å få ordnet opp i dette. Fosennamsos har også sett seg nødt til å hyre inn en nøytral tredjepart, Marintek, for å få en uhildet analyse med målinger og vurderinger av fartøyet. Marintek har bl.a. målt motorkraft og energibehov for å oppnå kravet til fart. Marintek har også målt hvordan båten ligger i sjøen og hvordan dette påvirker båten under fart. Undersøkelsene er gjennomført, og resultatene er ventet om et par uker.

928 28 154

lars@hitra-froya.no