Gangveien Dyrvik-Nesset ble ikke nevnt i handlingsprogrammet, men direktøren mener det likevel skal være mulig å få til