- Hvorfor skal ikke de ha samme rettigheter som naboen?