Får nesten 800.000 for å gi flere fagbrev på Hitra og Frøya

foto