Nattravnene består av over 50 frivillige medlemmer som stiller opp for å passe på ungdommen ved ulike arrangementer. Nattravnene på Frøya har skapt trygghet for ungdommen ved ni arrangementer i året som har vært. Alle nattravnenes medlemmer møtes sjelden sammen, og Gunhild Riiber, som har vært leder for gruppa i året som har vært, ser stor verdi i slike store årsmøter hvor alle møtes til felles diskusjon om erfaringer rundt det å gå nattravn.

- En slik medlemskveld der vi møter hverandre med påfyll av kunnskap og oppfrisking av ferdigheter er veldig verdifullt.  Det er altså mulig å få til ved hjelp av pengegaven fra ungdommen selv, sier hun takknemlig.

Politiet og kommunalsjefen for barn og unge deltok også

Med på møtet deltok også politiet, representert av Olga Asklund og Kristoffer Bremvåg.

- De fylte på vår kunnskap om forskjellig brukerutstyr for røyking av hasj som er i bruk på øyene. De orienterte også om hva som er trenden blant ulovlige rusmidler og dop blant øyungdommen. Natteravnene Frøya består av folk i voksen alder, og mye av det betjentene fortalte var virkelig øyeåpnende for mange av oss, forteller Gunhild Riiber.

Kommunalsjef for barn og unge, Roger Fredheim, deltok også på  årsmøtet, og fortalte om sine erfaringer rundt festkulturen på Frøya.

- Roger fortalte om sitt møte med Frøyas festkultur, og kanskje spesielt det som kommer til syne under Frøyafestivalen. Slike øyne og erfaringer fra en som kommer utenfra den etablerte kulturen er alltid nyttige. Alle vi som var tilstede på Frøyafestivalen opplever at det er ugreit med barn tilstede etter kl 21-22 om kvelden på et slikt arrangement, mener Riiber.

HVA MENER DU ER RIKTIG TIDSPUNKT Å SENDE BARNA HJEM FRA FESTIVAL? Si din mening i avstemmingsfeltet.

Gunhild Riiber gir staffetpinnen videre

Gunhild Riiber takker for seg som leder for Nattravnene, og Karin Nilsen overtar plassen for det kommende året. Renate Loktu Sandvik og Kåre-Anton Midtsian fortsetter i styringsgruppa med Karin. De minner om at Nattravnene alltid er på utkikk etter nye medlemmer, og oppfordrer folk til å ta kontakt ved interesse.

- Det er fin og givende oppgave, der ungdommen selv gjerne gir bort klemmer og gode ord for at vi der, påpeker Riiber.

Med på møtet deltok også politiet, representert av Olga Asklund og Kristoffer Bremvåg, som fortalte om dop-trender i øyregionen. (Foto: Natteravnene på Frøya)