Klarsignal for skoleutbygging: - Fantastiske nyheter for både Trøndelag og Norge som en ledende havnasjon

foto