I går gjorde styret i AtB vedtak om hvem som skal tilby samferdselstjenestene til sjøs i Sør-Trøndelag. Spenningen har vært spesielt stor i øyrekka, hvor tibudet Fosen Namsos sjø gir i dag, er mye diskutert .

- Det ble Boreal, bekrefter AtBs saksbehandler Kjell Utvaag.

Dette betyr at selskapet som alltid har stått for den offentlige båttransporten i øyrekka, Fosen Namsos sjø (tidligere Fosen trafikklag), ikke nådde opp i anbudskonkurransen.

Boreal får tilslaget på alle de Sør-Trønderske rutene som har vært på anbud samtidig. Dette innebærer også ruta Trondheim - Kristiansund.

Dette skriver Atb i sin pressemelding:

Boreal Transport Nord As, vil fra 1. januar 2014 ha ansvar for hurtigbåt-transport i Sør-Trøndelag. Dette betyr 6 nye hurtigbåter og en brukt ferje. Det vil også bli økt kapasitet på «Pendlerbåten» Trondheim – Brekstad samt Trondheim – Vanvikan og ruteproduksjon mellom Trondheim og Brekstad m/mellomsteder.

Konkurranse om 3 ulike pakkerAnbudskonkurransen er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. AtB har kjørt anbudskonkurransen på vegne av de ulike fylkene. Konkurransen har vært delt inn i 3 ulike pakker.

  • Pakke 1: Frøya-Mausund-Sula-Øyrekken

  • Pakke 2: Bygderutene i Osen

  • Pakke 3: Trondheim-Vanvikan, Trondheim-Kristiansund inkl Trondheim-Brekstad og sommerrute til Sula

Anbudet gjelder fra 1. januar 2014 til 31. desember 2021, med opsjon på to år. Konkurransen er evaluert på følgende kriterier; kvalitet 25%, pris 50% og miljø 25%.

Dialog med de ulike kommuneneAtB har i anbudsprosessen hatt dialog med brukergrupper i alle kommuner for å avdekke behov og se mulighetene i forhold til å utvikle et så brukervennlig kollektivtilbud som mulig. Spesielt viktig har det vært å sy sammen et kvalitetsmessig godt tilbud mellom Trondheim og Brekstad for å møte utfordringene i forhold til ny kampflybase på Ørland.

Nye fartøy og økt ruteproduksjonTildelingen medfører 6 nye hurtigbåter og en brukt ferje. Det vil bli økt kapasitet på «Pendlerbåten» Trondheim – Brekstad samt Trondheim - Vanvikan, samt kiosk og økt ruteproduksjon mellom Trondheim og Brekstad m/mellomsteder. Bilfergen Dyrøy – Mausund – Sula, vil få økt kjøretøykapasitet med 5 personbilenheter i forhold til dagens ferge. Alle nye fartøy vil bli bygd ved norske verft.

Om BorealBoreal Transport Nord (BTN) er et datterselskap av Boreal Transport Norge As, og har hovedkontor i Hammerfest. BTN er et søsterselskap til Boreal Bane som i dag drifter Gråkallbanen i Trondheim og som vant deler av anbudskonkurransen på regionbusser tidligere i år. BTN vil nå etablere egen driftsorganisasjon i Trondheim. Boreal Transport er blant de 4 største transportselskapene i Norge.