- Dette er selskapets største enkeltstående investering og representerer det ypperste av grønn teknologi