I dag har Fiskeridirektoratet levert sitt forslag til framtidig organisering til fiskeriminister Elisabeth Alsaker.

I følge ilaks.no anbefaler man å gå fra en inndeling med syv regioner, ned til tre. Og hele ni fiskerikontor foreslås nedlagt. Blant disse er fiskerikontoret på Sistranda, som i dag har en ansatt.

Totalt 20 årsverk rammes av disse nedleggelsene, og de berørte medarbeiderne skal få tilbud om å flytte til andre kontorer.

Det er fiskeridepartementet/ministeren som skal ta stilling til forslaget, og eventuelt vedta de endringene som foreslås.