Ole Hermanstad er mannen bak OH-service i Fillan. Han har vist at han kan langt mer enn å håndtere roret. Enkeltpersonsforetaket har hatt jevnt med oppdrag helt siden starten i mai 2013. Støttemurer er blitt reist og mang en gårdsplass har blitt steinlagt.

Mange av oss har tråkket på stein lagt av Ole. Skiferhellene både ved Eaholmen nærmiljøanlegg i Fillan, og utenfor Hjorten kjøpesenter er lagt av Hermanstad. Til nå har brorparten av oppdragene bestått av steinlegging, noe antall lagte kvadrat beviser.

- Siden oppstarten i 2013 har jeg lagt over tusen kvadrat med belegningsstein på ulike gårdsplasser. Jeg har også lagt stein til flere av naboene i veien her, smiler Ole.

Gikk i land

Den spede begynnelsen til OH-service ble til i de siste årene Hermanstad arbeidet på sjøen. Ole jobbet i mange år som skipper på brønnbåt. Turnusordningen ga han tre uker hjemme, og han ønsket å fylle denne tiden med meningsfullt arbeid.

Ole tok derfor på seg steinlegging og andre oppdrag. Ryktet spredte seg, og snart var det nok å ta tak i de tre ukene han var hjemme.

Men i 2010 skjedde det forferdelige. Datteren Åse omkom i en bilulykke på Frøya. Beslutningen om å gå i land ble derfor tatt, og i mai 2013 ble OH-service et AS.

- Etter at Åse gikk bort ble det fryktelig vanskelig å reise vekk fra de hjemme. Nå har jeg blitt bestefar, og det er ekstra gledelig å følge barnebarnet så tett. Mye tettere enn hva jeg kunne gjort om jeg ha gjort om jeg hadde vært borte tre uker i slengen.

- Så du har gått i land for godt?

- Det er klart at jeg savner sjøen, men jeg har en båt rett borti vika her. Jeg får da litt føling med bølgene om jeg vil.

Stor variasjon

Men hvor mye bølger han får tid til å kjenne på er litt usikkert når han nå går inn i sin travleste sesong. For Hermanstad kan by på mer enn steinlegging. Det er stor variasjon i oppdragene han for tiden har på blokka. Og både entreprenører og private holder Ole sysselsatt. Avretting av gulv i en lagerhall, restaurering og fliselegging av et privat bad på Ulvøya, samt steinlegging av to gårdsplasser er oppgaver som nå fyller dagene til Ole.

- Dette høres ut som mye jobb for én mann?

- Jeg tar ikke på meg mer enn det jeg kan gape over. Faktisk må jeg takke nei til enkelte. Men jeg har en fast kar som jeg leier inn ved behov. Reidar Haranes er en dyktig snekker som har avhjulpet meg med både brøyting og snekkerarbeider.

Stein på stein

Vinteren er det rolig med steinlegging. Da tar han på seg oppdrag som brøyting og strøing. Oppdrag som trefelling og snekring har han også fylt ordreboka i vinterhalvåret..

-Dessuten utfører jeg vaktmestertjenester for Hjorten kjøpesenter.

- Vaktmester? Da ser jeg umiddelbart for meg skraping av tyggegummi som en oppgave…

- He he. Nei, det er ikke det jeg bruker tiden på. Butikkene i kjøpesenteret ønsker av og til å endre på lokalene. Noen vil utvide andre vil endre utformingen på lokalet. Da kommer jeg og flytter på vegger, vet du. Ellers gjør jeg annet forefallende. For eksempel å skifte lysrør og slikt.

- Hvilke tanker har du for bedriften fremover da Ole?

- Det blir å legge stein på stein det, avslutter Ole med et lurt smil.

Kompass
Vei til lekestua
Ole Hermanstad har lagt mange tusen kvadrat med stein som har forskjønnet mange gårdsplasser. Dette er hans egen gårdsplass.
Legging av stein og flis er blitt en av OH-service sine spesialiteter.
Det blir mange timer i gravemaskina når Ole opparbeider uteområdene.