Hogger trær på flere hundre eiendommer

Petter Ingdal i Trønderskog