Brannmannskapet fra Sistranda og Nordskag rykket søndag ettermiddag ut til Setra ved Kvisten på Sør-Frøya hvor det ble meldt om lyngbrann.

Brannstedet lå et godt stykke fra veien, så brannmannskapet fikk en utfordring med å få slukkeutstyr raskt på plass. Men heldigvis gikk det etterhvert greit å få kontroll over flammene, slik at en større lyngbrann ble unngått.

Naboer fryktet for at brannen kunne spre seg mot et par hytter i nærheten, men rask innsats fra brannvesenet hindret dette.

Brannvesent oppfordrer folk til å vise stor forsiktighet. Mye av lynget er tørrsvidd etter en tørr vinter. Det fører til at det er enda tørrere enn normalt ute i haugene nå.