Sulafyr sluknet etter at stormen Ivar blåste sjøvann inn gjennom de ødelagte vinduene.Det rundtlysende fyret med tre blink hver 30 sekund savnes avlokalbefolkningen.

- Så steiki mørkt

- Deter trist når det er mørkt i fyret. Det er så steiki mørkt. Landskapet ser heltannerledes ut nå som det ikke er lys i fyret, sier Hege Stordahl-Bekken, vedFrøya Havleirskole.

Hunmener Sula har mistet den viktigste attraksjonen sin.

-Sula fyr er en attraksjonskraft for Sula, både for oss som bor her, turister ogbesøkende. Det er dit folk drar når de er på besøk her, for å se utover havet.Vi jobber konstant for å få turister og andre folk hit, men det er ikke såflott å ta folk med opp til fyret nå når det er mørkt, mener Stordahl-Bekken.

- Fremmed og ugjenkjennelig

GrendalagslederEdvin Paulsen har lenge advart mot det manglende vedlikeholdet ved fyret.

- Deter trist hos oss på kveldene nå. Sula er litt fremmed og ugjenkjennelig. Fyrethar aldri vært mørkt så lenge, sier Paulsen.

Han etterlyser Kystverket.

- Jeg synes det er rart at de ikke kommer og reparerer. Da de var her for å se på fyret, unnskyldte de seg med at de ikke hadde med seg det de trengte, og at de måtte ta de mest nødvendige reparasjonene på blinkerne i leia først, sier Paulsen.

Har bestilt deler

OleBjørn Molnes, avdelingsleder ved havne- og farvannsavedling i KystverketMidt-Norge, sier at delene til reparasjon av fyret er på vei.

-Det er den elektriske tavla i fyret som har kortsluttet og brent opp. Det ble bestilt nytavle i forrige uke, med en leveringstid på fire uker. Da er tavla ferdig tilmontering, men jeg tør ikke si når den vil bli montert. Vi kommer også til å taoss en tur dit for å gjør vedlikeholdsarbeid på fyret, blant annet for å skifteut de sprukne vinduene, sier Molnes.