Handelstedet Hopsjø

Handelstedet Hopsjøen SA (Hopsjøstiftelsen) har slitt økonomisk gjennom flere år. Selskapet har en opparbeidet gjeld på fem millioner kroner. Hopsjødagene, som tidligere var en viktig inntektskilde for "stiftelsen", har de siste årene gått i minus. Særlig førte festivalsatsningen i 2013, med Dum Dum Boys som hovedattraksjon på den nye amfiscenen, til et betydelig underskudd.

Tuftet på dugnad

Aksjelaget "Hopsjøstiftelsen" ble startet i 1989 med mål om å bevare restene etter det ærverdige handelstedet på Melandsjøen. I 1990 ble brygga med serveringsted og den gjenskapte krambua åpnet. Opprinnelig hadde andelslaget 150 eiere. Noen av disse er falt fra, men Handelstedet Hopsjøen SA har på papiret så mange eiere. Det ble lagt ned en enorm dugnadsinnsats gjennom mange år, og Hopsjødagene var lenge øyregionens største sommerarrangement. Men de siste årene har dugnadsinnsatsen dabbet av, og i konkurranse med mange større sommer-arrangementer både på Hitra og Frøya har Hopsjødagene tapt sin posisjon. I følge styreleder Tom Skare er det ikke lenger mulig å drive stedet videre med den drifstformen man har hatt.

Ikke grunnlag for ny stiftelse

Det som har gitt inntekter de siste årene, har vært utleie av restaurantdrifta og utleie av fabrikkbygget til overnatting. Da NTNU sa opp sitt leieforhold ved fabrikken ved årsskifte, mistet Hopsjøstiftelsen en viktig inntektskilde.

Det er lenge jobbet med å etablere en stiftelse (dagens selskap er et såkalt SA, selv om det heter Hopsøstiftelsen på folkemunne) , med bidragsytere som kan bidra til å slette gjelden, og sørge for at handelstedet kan leve videre med en ideel stiftelse bak seg. Men dette arbeidet lyktes ikke, og derfor har man den siste tida jobbet opp mot mulige kjøpere.

- Et skjebnemøte

Førstkommende lørdag inviteres andelseierne til årsmøte, hvor de skal ta stilling til handelstedets framtid.

- Du kan godt kalle det et skjebnemøte for Hopsjøen, sier styreleder Tom Skare.

- Det er to forskjellige grupperinger som ønsker å kjøpe. Begge kommer til å legge fram sine planer for hvordan de vil ta vare på og drive stedet videre. Hvis andelseierne ikke ønsker å selge til noen av disse, så har ikke styret annet alternativ enn å melde oppbud. Det er ikke grunnlag for å drive videre.

To kjøpere

Handelshuset Parelius AS, som har drevet restauranten de siste tre årene, avsluttet virksomheten etter at årets sommersesong var slutt. Bortsett fra noe utleie på fabrikken, står handelstedet for øyeblikket så og si uten inntekter.

Ola Skjåk Bræk, som eier og driver Ansnes brygge, står i spissen for den ene gruppen som ønsker å kjøpe Hopsjøen. Den andre gruppen består av andelseiere i dagens selskap, med Ivar Nesset og Magnar Karlsen i spissen.

- Begge gruppene ser at de har finansiering til å kjøpe, og ønsker å drive det videre. De kommer til å presentere sine planer for årsmøtet, forteller Tom Skare.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no